Om oss

Apertins Herrgårdsdansare grundades 1990 och har idag ett tjugotal aktiva medlemmar.

Vår dansrepertoar innefattar högreståndsdanser, herrskapsdanser och uppställningsdanser (t.ex. engelska countrydanser), främst från 1600- och 1700-talet.

Då en av våra medlemmar till vardags syr kostymer för teater har vi även haft möjlighet att sy våra egna tidsenliga kläder och det händer att vi ibland i samband med träningar lägger in dräktskaparmöjligheter för den som är intresserad.

Vi har genom åren även haft mycket lyckade samarbeten och utbyten med dansföreningar i England och Amerika.

Apertins Herrgårdsdansare är medlem i Forum för historiska danser och musik, paraplyorganisationen för de danssällskap i Sverige som håller på med historisk dans.